Weerbaar

home

Weerbaarheidstraining & WEERBAAR

 

Binnen Nederland zijn er verschillende trainingsbureaus die alle weerbaarheidstrainingen geven. De verschillen zijn groot. Waar het ene bureau zich richt op de fysieke weerbaarheid, zal de ander zich in hoofdzaak richten op het de-escalerende en/of theoretisch kader.  WEERBAAR ontwikkelt trainingen op maat en zal altijd gebruik maken van theorie, praktijk en eenvoudig uit te voeren fysieke technieken.  

 

Iedereen maakt wel eens spannende en/of gevaarlijke situaties mee. Echter, wat voor de één spannend is, is voor de ander angstaanjagend. Als het gevoel van onveiligheid zich voordoet, is het waarschijnlijk dat men reageert zonder er bij na te denken. De een zal vluchten en de ander zal vechten. Helaas zal ook een enkeling verstijven van angst en geen been meer kunnen verzetten. Het is nooit te zeggen hoe je zult reageren in gevaarlijke of spanningsvolle omstandigheden, maar door training is het mogelijk de risico’s om slachtoffer te worden zo klein mogelijk te houden. 

 

Om de risico’s te verkleinen om slachtoffer te worden van geweld en agressie hebben wij verschillende trainingen ontwikkeld voor kinderen en volwassenen. De trainingen zijn gericht op het herkennen van opbouwende spanning in de omgeving, weten wanneer je nog weg kunt lopen, krijgt men handvatten om de-escalerend op te treden en als het niet anders kan bieden we de cursist eenvoudige fysieke technieken aan.   

 

Speciaal voor professionals in de zorg en dienstverlening hebben wij diverse trainingen ontwikkeld. In de training voor professionals staat het de-escaleren centraal. Agressie of geweld naar het personeel ontstaat niet zomaar, dit is vaak wanneer er enige vorm van relatie is.

In deze training wordt nadrukkelijk met de teams gezocht naar de achtergrond van escalaties en de-escalaties en wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit het werk veld. Naast het theoretische gedeelte waarin uitleg wordt gegeven over opbouwende spanning en weerstand, komen ook de fysieke technieken aan bod. Deze technieken zijn gericht op het herstellen van de veiligheid voor het personeel als de agressor en de nazorg van eventuele slachtoffers.

 

Omgaan met pestgedrag is speciaal gericht op jongeren. Helaas komt pesten en pestgedrag maar al te vaak voor op scholen, de straat en verenigingen. Hoewel men er zelf niet om heeft gevraagd om gepest te worden, zijn het vaak dezelfde personen die slachtoffer/mikpunt worden van pestgedrag. In onze training gaan we vragen na als: Doe ik iets waardoor ik aandacht trek?, Ben ik zelf de oorzaak? En gaan we in op de vraag hoe om te gaan met pestgedrag? Ben je in staat om de pesterijen langs je heen te laten gaan, of om je stevig te verzetten, niet te horen wat de ander zegt of ben je instaat trots te zijn op jezelf en op te komen voor wie je bent! Wat past jou het best?. Samen gaan we op zoek naar de manier die jou het beste past. Heb je je eigen voorkeur gevonden, dan kan je die het beste en het makkelijkst inzetten als het er echt toe doet!   

 

Huiselijk geweld komt helaas maar al te vaak voor. Terwijl iedereen zich druk maakt over het geweld op straat (mogelijk terecht) is er meer geweld achter de voordeur. “Het stille geweld”. Men is gevangen in loyaliteiten en verwachtingen. Het doorbreken van deze vorm van geweld is geen makkelijke taak. Ook hier zijn het de omstandigheden die bepalend zijn voor het ontstaan van agressie of geweld. In deze training kijken we met name naar de omstandigheden en worden technieken aangeboden om grenzen aan te geven en de-escalerend op te treden. Ook gaan we inzichtelijk in op het stressmodel. 

 

Een paar keer per jaar organiseert WEERBAAR een aantal open inschrijvingstrainingen. Dit zijn thema gerichte trainingen. Elke training en elke doelgroep kent z’n eigen aandachtspunten en kenmerken. Tijdens de training zal dit dan ook het uitgangspunt vormen voor het programma.
Een vast onderdeel van elke training zijn:
De-escalerend optreden
Het vroegtijdig herkennen van opbouwende spanning
Fysieke weerbaarheid
Theoretisch kader 

Afhankelijk van de doelgroep kan de zwaarte van elk programmaonderdeel aangepast worden naar het niveau van de doelgroep.

 

Algemeen Als er spraken is van een opdrachtgever, zal er voorafgaande aan de weerbaarheidstraining met de opdrachtgever een contractbespreking plaatsvinden. De aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek zal WEERBAAR een trainingsvoorstel aanbieden aan de opdrachtgever.

Bij de thema gerichte training & open inschrijving staat het programma min of meer vast. Dat wil zeggen dat de trainers verantwoordelijk zijn voor de rode draad van het programma, maar dat er voldoende ruimte geboden wordt voor specifieke vraagstukken of casuïstiek. 

Maatwerk dus!

 

Opzet en indelingen cursussen

Lag de vraag in eerste instantie meer op het gebied van fysieke weerbaarheid, de laatste jaar is het zwaartepunt meer en meer komen te liggen op het de-escalerend optreden en het vroegtijdig herkennen en erkennen van opbouwende spanning en agressie.

Lees meer

Aanbevelingen

De training was heel ongedwongen en in een prettige en veilige sfeer. We konden ons zelf zijn en we hadden van te voren afgesproken om praktijkvoorbeelden te gebruiken. Dit was heel leerzaam en zinvol.

Lees meer