Weerbaar

Trainingen

WEERBAAR verzorgt al enige jaren weerbaarheidstrainingen. Het aanbod is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. In eerste instantie lag de vraag meer op het gebied van fysieke weerbaarheid, het laatste jaar is het zwaartepunt meer komen te liggen op het de-escalerend optreden en het vroegtijdig herkennen en erkennen van opbouwende spanning en agressie.Gek genoeg denken we dat het geweld zich veelal alleen voordoet op straat. Dit is slechts maar voor een deel waar, de werkelijkheid is helaas anders. In de meeste gevallen doet zich moeilijk verstaanbaar gedrag, pesten, agressie of geweld zich het meeste voor als er spraken is van enige vorm van relatie. Op het werk, school, vereniging, rondom en in de thuis situatie. WEERBAAR heeft de afgelopen jaren trainingen ontwikkeld die voor de meeste omstandigheden de-escalerend zijn.

 

Zorgsector

In de loop der jaren hebben wij een specialisatie opgebouwd in de ondersteuning van personeel dat werkzaam is in de sociale psychiatrie, verstandelijk gehandicapte zorg en jongeren met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblematiek. In het werk met deze doelgroepen komt agressie en/of geweld helaas maar al te vaak voor.
Men wordt met enige regelmaat geconfronteerd met onwenselijk gedrag van zorgvragers en/of bezoekers. Agressie en onwenselijk gedrag noemen wij binnen WEERBAAR ook wel moeilijk verstaanbaar gedrag. Waarom moeilijk verstaanbaar gedrag? Er wordt maar al te vaak gewezen naar de agressor als zijnde de oorzaak van alle ellende.
Maar juist als er spraken is van een afhankelijkheidsrelatie in de zorg is het veelal ontbreken van het gevoel van veiligheid de oorzaak van het ontwikkelende moeilijk verstaanbaar gedrag. Er zullen dus vooraf veel signalen gegeven worden.
Hebben we deze verstaan/begrepen? Zijn we instaat geweest de veiligheid te herstellen? Waren we nieuwsgierig? Verscholen we ons achter huisregels en protocollen e.d.?
Kortom verstaan we de ander en gingen wij de dialoog aan?
Hoe kan je, als moeilijk verstaanbaar gedrag zich voordoet, adequaat en rationeel reageren zonder emotioneel te worden en blijf je ondanks alles een professional?

De trainingen die wij voor de zorg en dienstverlening hebben ontwikkeld zijn niet gebaseerd op het breken van weerstand en ook niet op het bestrijden van moeilijk verstaanbaar gedrag of agressie, maar op het leren begrijpen van het gedrag en het herstel van relatie en/of verbinding.
Behoud van relatie en/of het herstellen van veiligheid is, naar onze mening, de eerste prioriteit. 

Moeilijk verstaanbaar gedrag ontstaat niet zomaar, maar heeft altijd een diepere oorzaak. Er zijn verschillende redenen aanwijsbaar waardoor mensen overgaan van redelijkheid naar onredelijkheid.
Zoals het ervaren van:

 

Natuurlijk kunnen we er niet omheen dat er ook een moment kan zijn waarop je fysiek moet handelen of reageren om de veiligheid voor alle betrokkenen te herstellen. Alle aangeleerde fysieke technieken zullen nooit gericht zijn iemand uit te schakelen, maar om het geweld te staken en zullen altijd proportioneel zijn.

 

Slachtoffers van geweld

Natuurlijk kunnen we er niet omheen dat er ook een moment kan zijn waarop je fysiek moet handelen of reageren om de veiligheid voor alle betrokkenen te herstellen. Alle aangeleerde fysieke technieken zullen nooit gericht zijn iemand uit te schakelen, maar om het geweld te staken en zullen altijd proportioneel zijn.

Wie ooit slachtoffer geweest is van een geweldsdelict zal zich in gelijkende omstandigheden angstig voelen. Iedereen kan dan wel tegen je zeggen "stel je niet zo aan. Er is niets aan de hand." Maar dat helpt niet! Je weet het zelf ook wel maar er is een systeem dat je elke keer weer op scherp zet. Deze training richt zich op het sterker worden. WEERBAAR wil nadrukkelijk aan geven dat het geen het geen therapie is! Maar men leert vooral weer vertrouwen te krijgen in eigen vaardigheden. Houding zal hier een belangrijke rol spelen. Maar ook het vertrouwen op de eigen kracht krijgt speciale aandacht.

 

Schoolgaande kinderen en pestgedrag

Onze kinderen brengen per jaar heel wat tijd door op school. Tijdens deze periode worden ze gevormd en voorbereid op de toekomst. Dit zou een prachtige tijd moet zijn. Gelukkig is dit voor de meeste kinderen ook zo. Toch zijn er ook kinderen die deze tijd als naar en vervelend ervaren. Dit is niet altijd de oorzaak van de lesstof die ze krijgen, in tegendeel, het is veelal wat er zich op school voordoet. Pestgedrag, gevoel van onveiligheid veroorzaakt door mede leerlingen maar ook leerkrachten. Ja ook leerkrachten! Zij kunnen net zo goed oorzaak zijn van het gevoel van onveiligheid. WEERBAAR heeft voor kinderen en jongeren een training ontwikkeld die hen leert opkomen voor hun rechten!. Zodat zij veranderen in kinderen die weten hoe ze mensen voor zich kunnen winnen, verbindingen aangaan en grenzen kunnen stellen.

 

Veilig op straat

Geweld op straat komt helaas te veel voor. We hebben hier een term voor uitgevonden, "zinloos geweld". Kan je het voorkomen? Dat is nog maar de vraag. Tegen het geweld op straat hebben wij een training ontwikkeld die zich vooral richt op het vroegtijdig signaleren van agressie en naar de situatie te handelen. In deze training wordt er gewerkt aan het versterken van de uitstraling van de cursisten en krijgen ze essentiële handvatten voor houding, stem gebruik, kijken en ademhaling

Tevens wordt hen aangeleerd om op een effectieve manier fysieke verdedigingstechnieken in te zetten.  Deze technieken zijn relatief eenvoudig en vragen geringe fysieke vaardigheden van de cursist. Met de training verkleinen wij de kans om slachtoffer te worden van “zinloos geweld”.

 

Weerbaarheid en sturen van weerstand

Als het gaat om weerbaarheid en het sturen van weerstand kan WEERBAAR mogelijk veel voor u betekenen. Ook als het gaat om weerstand tegen veranderingsprocessen van organisaties en verenigingen bieden wij ondersteuning aan teams en management om de implementatie van innovaties door te voeren en eventuele risico’s hierin te voorzien en beheersingsmaatregelen aan te dragen.

Mail of Bel voor meer informatie en over de mogelijkheden.

Opzet en indelingen cursussen

Lag de vraag in eerste instantie meer op het gebied van fysieke weerbaarheid, de laatste jaar is het zwaartepunt meer en meer komen te liggen op het de-escalerend optreden en het vroegtijdig herkennen en erkennen van opbouwende spanning en agressie.

Lees meer

Aanbevelingen

De training was heel ongedwongen en in een prettige en veilige sfeer. We konden ons zelf zijn en we hadden van te voren afgesproken om praktijkvoorbeelden te gebruiken. Dit was heel leerzaam en zinvol.

Lees meer