Weerbaar

Aanbevelingen

" Maak je Sterk voor Veiligheid"

Veiligheid is en blijft een maatschappelijk hoofdthema en staat ook binnen Pameijer volop in de belangstelling. Maak je sterk voor veiligheid was de titel van de (derde) dag vd Veiligheid bij Pameijer. Een studiedag waar allerlei aspecten van medewerkers en cliëntveiligheid centraal staan. Gedurende deze dag willen we de medewerkers van Pameijer laten kennismaken met verschillende uitdagende, prikkelende activiteiten en presentaties die op verschillende wijze het thema Veiligheid onder de aandacht brengt. Eén van deze uitdagende activiteiten werd op uitnodiging van het arbo-team Pameijer verzorgd door Jeffrey Koeman. In deze workshop leert Jeffrey medewerkers Pameijer hoe je de weerbaarheid kunt vergroten middels het toepassen van enkele simpele handelingen. Toepasbaarheid is niet alleen zinvol tijdens werkzaamheden voor Pameijer, maar ook gewoon in je dagelijks leven. Zoals eerder gezegd was dit de derde dag van de Veiligheid binnen Pameijer en ook de derde keer dat we van een succesvolle samenwerking met Jeffrey kunnen spreken. Uit de waarderingsscore, die na afloop werd afgenomen, kwam naar voren dat deze workshop met een ruime voldoende werd beoordeeld. Het krijgen van praktische handvatten en kennis van zaken over het onderwerp bij Jeffrey, spreekt onze medewerkers zeer aan. Ik hoop dan ook nog geruime tijd met Jeffrey te kunnen en mogen samenwerken.

Lenie Riesthuis (adviseur ARBO/Veiligheid, Pameijer Rotterdam)


 

 

"Verkorte weerbaarheidstraining" September 2013

Met mijn medewerkers hebben we deelgenomen aan de verkorte weerbaarheidstraining gegeven door Weerbaar op 10 en 19 september 2013.

De training was heel ongedwongen en in een prettige en veilige sfeer.

We konden ons zelf zijn en we hadden van te voren afgesproken om praktijkvoorbeelden te gebruiken. Dit was heel leerzaam en zinvol.

Het accent lag heel duidelijk bij het herkennen en voorkomen van agressie in plaats van het accent leggen op fysieke zelfverdediging. Dit ondersteund door theoretische uitleg en een aantal fysieke grepen was een prima combinatie.

Doordat de training in tweeën gegeven werd, was er de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te oefenen en toe te passen en te bespreken in de tweede bijeenkomst. In het vervolg zullen we de tweede bijeenkomst iets uitbreiden zodat we nog meer kunnen doen.

Kortom een zeer geslaagde training die leuk afgesloten werd met een hapje,drankje en een mooi certificaat

 

Peter Aarssen (Leidinggevende clientzorg NAH, Afdelingen Oranjeplein en Nassauplein Saffier locatie  Nolenshaghe)


 

Weerbaarheid training Prinsenhof, september/ oktober 2013,

Jeffrey Koeman en Gerdien de Kam

Aantal evaluaties: 12

Scores van 1 tot 8 per onderdeel ( 1= helemaal niet, 8= volledig) 

 

 

 Score 

Verwachtingen  82 punten van de 96 punten 
Aansluiting bij mijn behoefte              82 punten van de 96 punten
Opbouw training  86 punten van de 96 punten
Documentatie  83 punten van de 96 punten 
Oefeningen en rollenspellen  90 punten van de 96 punten 

 

Wat vond men waardevol (antwoorden p.p.):

Opzet en indelingen cursussen

Lag de vraag in eerste instantie meer op het gebied van fysieke weerbaarheid, de laatste jaar is het zwaartepunt meer en meer komen te liggen op het de-escalerend optreden en het vroegtijdig herkennen en erkennen van opbouwende spanning en agressie.

Lees meer

Aanbevelingen

De training was heel ongedwongen en in een prettige en veilige sfeer. We konden ons zelf zijn en we hadden van te voren afgesproken om praktijkvoorbeelden te gebruiken. Dit was heel leerzaam en zinvol.

Lees meer