Weerbaar

Wie ben ik?

Ik ben Jeffrey Koeman en heb 20 jaar gewerkt als leidinggevende en manager in de zorg. Als trainer heb ik in elke sectoren van zorg en welzijn gewerkt.

 

Momenteel werk ik naast mijn activiteiten voor WEERBAAR, als consultent en trainer agressieregulatie en omgang met grensoverschrijdend gedrag. Tevens ondersteun ik teams in het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en individuele medewerkers na traumatische incidenten die tijdens het werk hebben plaatsgevonden.

Als gastdocent geef ik lessen in het herkennen van probleem gedrag en het omgaan met agressie/moeilijk verstaanbaar gedrag.

Ik ben HBO gecertificeerd "Weerbaarheidstrainer", 1e dan Jiu Jitsu en heb daarnaast masterclasses gevolgd bij Andrew mcDonnell en David Pitonyak in het omgaan met grensoverschrijdend en uitdagend gedrag.

Hoewel het niet mij eerste keus is om in zorg en dienstverleningssituaties fysieke weerbaarheidsvaardigheden in te zetten om moeilijk verstaanbaar gedrag te stoppen, ben ik geschoold in alle variaties van de fysieke weerbaarheid.

 

Als Weerbaarheidstrainer vind ik het herstel van veiligheid en herkennen van opbouwende spanning essentieel. Ik ben van mening dat de deelnemers aan de weerbaarheidstrainingen, vaardigheden aangeleerd krijgen die een bijdragen leveren aan het (her)vinden van eigen kracht en weerbaarheid, ongeacht de leeftijd, gender, maatschappelijke en/of culturele achtergrond.

 

In de trainingen besteed ik veel aan:

> Het herkennen en aangeven van grenzen
> Eigen rol in relatie tot de ander
> Bewust zijn van eigen kracht en zwakte

 

Ik heb mezelf als doel gesteld dat alle deelnemers die zich actief hebben ingezet tijdens de training, aantoonbaar zelfverzekerder kunnen optreden in crisissituaties.

 

Dat wil zeggen:

> De deelnemers kunnen omgaan, met emoties in het algemeen en agressie in het bijzonder.
> Men instaat is professioneel te kunnen handelen in bijzondere omstandigheden.
> En de handelingsverlegenheid in onverwachte situaties afneemt.

 

Mijn motto: “Een weerbaar mens kan weerstand beter sturen.”

Opzet en indelingen cursussen

Lag de vraag in eerste instantie meer op het gebied van fysieke weerbaarheid, de laatste jaar is het zwaartepunt meer en meer komen te liggen op het de-escalerend optreden en het vroegtijdig herkennen en erkennen van opbouwende spanning en agressie.

Lees meer

Aanbevelingen

De training was heel ongedwongen en in een prettige en veilige sfeer. We konden ons zelf zijn en we hadden van te voren afgesproken om praktijkvoorbeelden te gebruiken. Dit was heel leerzaam en zinvol.

Lees meer